20 มกราคม 2022
ไฮไลท์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง  ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกเป็น นักเรียน นักศึกษา โควต้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกเป็น นักเรียน นักศึกษา โควต้า ปีการศึกษา 2565

ระดับปวช ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกล ร […]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

การอบรม ประชุม สัมมนา

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีว่ากา…