14 มิถุนายน 2021

เดือน: ตุลาคม 2020

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม
พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกฯ
โครงการ / กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกฯ

คณะครู อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสองแควเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการ / กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายพิเชษฐ์ แดงแสงทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม