14 มิถุนายน 2021

วัน: 13 ตุลาคม 2020

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกฯ
โครงการ / กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

พิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกฯ

คณะครู อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคสองแควเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการ / กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายพิเชษฐ์ แดงแสงทองรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแควพร้อมคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

อ่านเพิ่มเติม