27 กันยายน 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องการเรียนการสอนสถานะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19)