25 พฤษภาคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔