1 ธันวาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

https://www.sktcpl.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/HWLQ790I5H4H.pdf