1 ธันวาคม 2021

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)