20 มกราคม 2022

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกเป็น นักเรียน นักศึกษา โควต้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เรื่อง  ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกเป็น นักเรียน นักศึกษา โควต้า ปีการศึกษา 2565

ระดับปวช

ช่างยนต์

ช่างไฟฟ้า

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างกล

ระดับปวส

ช่างกลโรงงาน