25 พฤษภาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมแสดงความยินดี