18 มกราคม 2021

Category: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ เปิด – ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม