15 พฤษภาคม 2021

หมวดหมู่: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียนและการรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 1/2564
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง กำหนดการลงทะเบียน การเปิดภาคเรียนและการรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 1/2564

https://www.sktcpl.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/reg […]

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแคว, ไฮไลท์

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสองแควเรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม